Rapporter

Information om snus och snusfrågan ur många olika perspektiv. Rapporterna är på svenska, engelska och norska.
År Författare Titel Källa
2003 Rodu, B. et al. Evolving patterns of tobacco use in northern Sweden Journal of Internal Medicine 2003; 253: 660–665
2007 Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians Harm reduction in nicotine addiction Royal College of Physicians
2008 Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians Ending tobacco smoking in Britain Royal College of Physicians of London
2008 World Health Organization The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation World Health Organization
2009 Rodu, B., Jansson, J-H., och Eliasson, M. The low prevalence of smoking in the Northern Sweden MONICA study, 2009 Scandinavian Journal of Public Health; 0: 1–4
2009 World Health Organization Toxicological evaluation of certain residues of veterinary drugs in food World Health Organization
2009 Vedøy, Tord Finne och Skretting, Astrid Ungdom og rusmidler - Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 – 2008 SIRUS-Rapport nr. 5/2009
2010 Swedish Match Swedish Snus and Health Swedish Match
2010 Swedish Match Swedish snus and the internal market Swedish Match
2010 Swedish Match What is Swedish snus? Swedish Match
2011 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Socialstyrelsen
2011 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - Vetenskapligt underlag Socialstyrelsen
2011 Ramström, Lars M. och Wikmans, Tom Revisiting Harm Reduction - An Update of Pros and Cons Research Group for Societal and Information Studies (FSI).
2011 Swedish Match Snus and Sweden data and analysis 2010-11 Swedish Match
2011 Rutqvist, Lars E. et al Swedish snus and the GothiaTek® standard Harm Reduction Journal, 8:11
2012 Scheffels et al. Contrasting snus and NRT as methods to quit smoking. an observational study Harm Reduction Journal 2012, 9:10
2014 Swedish Match Vissa Skattefrågor inför budgetproposition 2015 (Tobak) Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match Review and Update of the Literature on Use Behavior and Risk Perceptions Related to Swedish Snus Ramboll/Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match Systematic Review of and Update of the Literature on the Health Effects of Snus. Ramboll/Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match The Impact of Flavoring on Tobacco/Nicotine Product Initiation and Attractiveness Ramboll/Swedish Match
2015 Regeringen Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015 Regeringen
2015 Statskontoret Utvärdering av regeringens strategi för ANDT Statskontoret
2008 Furberg, H. et al Snus use and other correlates of smoking cessation in the Swedish Twin Registry. Psychological Medicine 38(9):1299-308
2012 Lund, Karl Erik Association between willingness to use snus to quit smoking and perception of relative risk between snus and cigarettes Nicotine & Tobacco Research. Vol. 14, Nr 10; 1221–1228
2003 Foulds, J., Ramstrom, L., Burke, M., Fagerström K. Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden Tobacco Control. 12:349-359.
2009 Anteckningar från möte om snus på EU:s inre marknad. 2009-05-19. Bandupptagning från mötet
2011 Bertuccio, P. et al Cigar and pipe smoking, smokeless tobacco use and pancreatic cancer: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4) Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology.
2008 Britton, John och Edwards, Richard Tobacco smoking, harm reduction, and nicotine product regulation Viewpoint, vol 371 February 2
2012 Europeiska kommissionen Special Eurobarometer 385 - Attitudes of Europeans Towards Tobacco Europeiska kommissionen
2014 Folkehelseinstituttet Helserisiko ved bruk av snus (på Norska) Folkehelseinstituttet (Norge)
2014 Framework Convention Alliance Winning Approaches to Tobacco Taxation: Lessons from the implementation of Article 6 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). Framework Convention Alliance
2009 Hedblad, Bo och Janzon, Ellis Swedish snuff and incidence of cardiovascular disease: A population-based cohort study BMC Cardiovascular Disorders, 9:21
2012 Hortlund, Per och Gabrielsson, Elin Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 HUI Research
2014 Hortlund, Per och Olsson, Camilla Samhällsekonomiskt optimala punktskatter på snus HUI Research
2011 Lee, Peter N. Summary of the epidemiological evidence relating snus to health Regulatory Toxicology and Pharmacology 59, 197–214
2011 Le Houezec, Jacques et al Tobacco, nicotine and harm reduction Drug and Alcohol Review 30, 119–123
2015 Livsmedelsverket Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak Livsmedelsverket
2009 Lund, Karl Erik A tobacco-free society or harm reduction? Which objective is best for the remaining smokers in Scandinavia? SIRUS Report No. 5/2009
2011 Lund, Karl Erik Kan Norge bli røykfritt? Tidsskrift for Den norske Legeforening nr. 6, 2011; 131: 563–4
2013 Lund, Karl Erik och McNeill, Ann Patterns of Dual Use of Snus and Cigarettes in a Mature Snus Market Nicotine & Tobacco Research, Volume 15, Number 3
2013 Lund, Karl Erik Tobacco harm reduction in the real world: has the availability of snus in Norway increased smoking cessation? Drugs and alcohol today, VOL. 13 NO. 2 2013, pp. 92-101
2015 Maki, Jennifer The incentives created by a harm reduction approach to smoking cessation: Snus and smoking in Sweden and Finland International Journal of Drug Policy. 2015 Jun; 26(6):569-74
2011 Malvezzi, M. et al European cancer mortality predictions for the year 2011 Annals of Oncology, 2011 Apr;22(4):947-56
2014 MarketLine Tobacco in Sweden MarketLine
2012 Molander Gregory, Karin Novel tobacco products - snus Folkhälsoinstitutet
2011 Nilsson, Robert The molecular basis for induction of human cancers by tobacco specific nitrosamines Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2011 Jul;60(2):268-80
2015 Novus/Svenska Snustillverkarföreningen EU-reglering av snusförsäljning Novus/Svenska Snustillverkarföreningen

Rapporter