Internationellt

EU:s ohållbara snusförbud

Den 12 april meddelade Generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe i sitt förhandsutlåtande att snusförbudet är giltigt (”valid”).

Det är en märklig slutsats som undviker grundfrågan om fri rörlighet för varor inom EU, frågan om diskriminering och dessutom huruvida proportionaliteten är rimlig.

Varken juridiskt eller hälsomässigt finns några skäl för Generaladvokatens position.

Generaladvokatens spekularande är fel

I utlåtandet står det å ena sidan att introduktion av snus kan medföra ökad risk för folkhälsan, vilket rent hypotetiskt skulle kunna vara sant, men helt saknar evidens. Den empiri som finns, bland annat från Sverige och Norge när befolkningsstatistik jämförs över tid, visar att förekomsten av snus minskar antalet rökare.

Och då det råder konsensus om att snus är avsevärt mindre hälsopåverkande än cigaretter är det enda givna slutsatsen att verkligheten har rätt och generaladvokatens spekulerande är fel.

Å andra sidan står det i utlåtandet att sambandet mellan snus och minskad rökning inte är helt etablerat, vilket alltså innebär att nu ställs plötsligt omöjligt hårda krav.

Läs mer: ’Det är så tokigt, man blir mållös’

En människa med fantasi kan givetvis föreställa sig att samtliga personer som har slutat att röka och börjat snusa inte alls ser någon koppling mellan dessa två beteenden, utan att det är 300 000 upprepade fall av slump som bara råkat utfalla på samma vis varenda gång.

Det är ungefär lika sannolikt som att singla slant 300 000 gånger och få upp krona varje gång. I teorin är det möjligt. Men om vi ska utgå från vad som är rimligt så kan inte Generaladvokatens resonemang betraktas som giltigt.

Svenska regeringen lät bli att redovisa fakta

Hur har det kunnat bli så här? Ja, Generaladvokaten menar att det egentligen är politikens ansvar att utvärdera och bedöma risker. Detta gjorts i EU-sammanhang. Den svenska regeringen lät aktivt bli att inkomma med fakta i domstolsförhandlingen den 25 januari.

Och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans fick våren 2017 frågan om varför snus är förbjudet i EU och svarade då ärligt ”Jag vet inte”. Så hur ska personer som inte har fakta kunna besluta?

Den svenska regeringen har medvetet låtit bli att redovisa fakta för EU-domstolen. Med en sådan insats får tyvärr Generaladvokatens utlåtande sägas vara väntat. Han har duckat och väljer status quo framför att behöva motivera något.

Nu är detta inte det slutgiltiga beslutet, men det vore onekligen olyckligt om cigaretter fortsätter att vara tillåtna, medan konsumenter i hela EU förnekas att välja snus.

Enligt Snuskommissionen är det 355 000 liv som står på spel varje år.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

PS: Det finns bisarrt nog en formulering som ändå måste tolkas som en felskrivning: ”in introducing young people to smoking and increasing the risk of later use of tobacco for smoking.” Jo, att introducera människor till rökning kan nog öka risken för att de röker, men det har ju inte något med snus att göra. Och även om det är snus som åsyftas, så stämmer det alltså inte.