DANMARK FÖRBJUDER FÖRSÄLJNINGEN AV SNUS

NyheterTagged ,

Dansk media meddelar idag att den danska regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag om att förbjuda alla former av snus. Tidigare har endast lössnus varit lagligt i Danmark. Anledningen till den danska regeringens beslut är den stämning som Europeiska kommissionen delgivit regeringen på grund av att regeringen underlåtit att följa EU:s Tobaksdirektiv. Tobaksdirektivet förbjuder försäljning av snus i alla EU-länder förutom Sverige som tilldelats ett undantag.

Läs mer här.