Internationellt

DANMARK FÖRBJUDER FÖRSÄLJNINGEN AV SNUS

Dansk media meddelar idag att den danska regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag om att förbjuda alla former av snus. Tidigare har endast lössnus varit lagligt i Danmark. Anledningen till den danska regeringens beslut är den stämning som Europeiska kommissionen delgivit regeringen på grund av att regeringen underlåtit att följa EU:s Tobaksdirektiv. Tobaksdirektivet förbjuder försäljning av snus i alla EU-länder förutom Sverige som tilldelats ett undantag.

Läs mer här.