Opinion

Dags för en ”Nollvision” för tobaksrelaterade sjukdomar

Politiken borde fokusera på en ”Nollvision” som minskar risken att folk dör av tobaksrelaterade sjukdomar istället för att driva en hård politik för att stigmatisera rökare. Så argumenterar Svenska Snustillverkarföreningens Generalsekreterare Patrik Strömer, som anser att det är dags för ett nytänk om tobak i Sverige.

Enligt Patrik Strömer sprider Folkhälsomyndigheten “vilseledande” information om snus trots att “vetenskapen konstaterar att snus inte är förknippat med några allvarliga hälsorisker”.

– Den svenska tobakspolitiken styrs av ambitioner och insatser, inte resultat och utfall. Därför anses det finare och bättre att införa förbud och höja skatter än att se vad som verkligen fungerar, skriver Patrik Strömer i en debattartikel publicerad i Enköpings-Posten.

Nollvision för tobaksrelaterade sjukdomar

Han konstatera att “en stor omläggning” behövs för att införa en politik som syftar till att uppnå verkliga resultat istället för att använda “förbud och moralism”.

Som en väg framåt föreslår Patrik Strömer en “Nollvision” för tobaksrelaterade sjukdomar med inspiration från till exempel Trafikverkets satsning på att minska trafikolyckor.

– Med mål om att färre ska dö av tobaksrelaterade sjukdomar än antalet som dör i trafiken, krävs nämligen att människor slutar röka och att rökare erbjuds säkrare sätt att använda nikotin, skriver han.

Läs hela artikeln här: 

Det behövs ett nytänk om tobak (Enköpings-Posten)