Politik
Pia Steensland och Sofia Nilsson.

Regeringens ANDTS-tjuvstart får kritik från flera håll

Flera representanter för oppositionen sågar regeringens beslut att tjuvstarta implementeringen av den nya ANDTS-strategin.

Detta eftersom riksdagen inte ens fattat beslut i ärendet än.

Regeringen och socialdepartementet tjuvstartar arbetet med att implementera den nya ANDTS-strategin – trots att inte riksdagen har beslutat i ärendet. Det står klart efter ett regeringsbeslut som nu har offentliggjorts.

Beslutet fattades den 8 april och genom detta ger regeringen Socialstyrelsen uppdraget att stödja genomförandet av den nya ANDTS-strategin.

”Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och i övrigt ta initiativ och utforma insatser utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål”, skriver regeringen i beslutet. 

Regeringen avsätter fem miljoner kronor till Socialstyrelsen för arbetet, som ska redovisa utvecklingen varje år. 

Dessutom får Länsstyrelserna 12 miljoner kronor för att Länsstyrelserna får 12,6 miljoner. Detta för att ”utveckla arbetet med tillsynen av alkohol samt tobaks- och nikotinprodukter”.

Inget beslut om ANDTS-strategi än

Detta sker alltså trots att riksdagen ännu inte fattat beslut kring regeringens proposition om ny ANDTS-strategi.

Att regeringen nu tjuvstartar arbetet väcker också irritation hos oppositionen.

Pia Steensland, kristdemokraternas ordinarie ledamot i socialutskottet, skriver på Twitter att hon kräver att propositionen avslås. Hon ifrågasätter också faktumet att regeringen inte inväntar att propositionen behandlas innan man tar arbetet vidare.

”Har Lena Hallengren missat att riksdagen måste godkänna strategin?”, skriver Steensland.

C: ”Märkligt att gå händelserna i förväg”

Även centerpartiets Sofia Nilsson kritiserar regeringen för agerandet.

”Det är väldigt märkligt att regeringen går händelserna i förväg och delar ut uppdrag som om strategin redan är beslutad”, skriver Sofia Nilsson (c) i ett sms till Dagens Opinion.

Tillsammans med partikollegorna Anders W Jonsson och Johanna Jönsson har Sofia Nilsson skrivit en motion till riksdagen. I denna uppmanar de riksdagen om att avslå regeringens proposition. Bland annat med motiveringen att regeringens förslag vill minska allt bruk av tobak. Detta utan att ta hänsyn till olika produkters olika risk.

”Ett stärkt fokus på att successivt minska tobaksrökningen kan få stora positiva effekter på folkhälsan och göra stor skillnad för många människor. Centerpartiet anser på denna bakgrund att en förnyad ANDTS-strategi bör ha ett tydligare och mer konkret fokus på att minska tobaksrökningen”, skriver de i motionen.

Riksdagen väntas fatta beslut om ANDTS-strategin under maj.