Opinion

ANDTS-strategi debatteras: Vägen mot noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar

Snart ska Sverige få en ny ANDTS-strategi. Men hur når vi noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar?

Det är ämnet för en debatt om tobakspolitiken som Svenska Snustillverkarföreningen arrangerar onsdagen 17 mars.

Den svenska politiken kring alkohol, tobak och narkotika bygger på en så kallad ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak), som riksdagen fattar beslut om ungefär vart fjärde år.

Under våren ska riksdagen anta den nya ANDTS-strategin (där även Spel tillkommer).

Anledningen till att politiken ägnar sig åt de här frågorna är att dessa ämnen är förknippade med risker för hälsan och en beroendeproblematik. 

I väntan på denna arrangerar Svenska Snustillverkarföreningen en debatt om hur Sverige ska nå noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar. Debatten sänds direkt mellan klockan 11–12, onsdagen 17 mars via Teams. Bland de medverkande finns både experter och politiker.

”Skademinimering bör ingå i ANDTS-strategi”

Stefan Willers är docent och överläkare vid lung- och allergienheten på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Han har tidigare argumenterat för varför den svenska ANDT-strategin bör göra skillnad på cancerframkallande cigaretter och snus.

I en debattartikel i Dagens Medicin 2019 skrev Stefan Willers;

”Genom att införliva skademinimering i folkhälsoarbetet mot rökning skulle samhället snabbare kunna minska de hälsoskadliga konsekvenserna av rökning och nå ett Sverige helt utan cigarettrökare”.

Stefan Willers är också en av de medverkande i Svenska Snustillverkarföreningens debatt.

Han kommer att diskutera frågan om ANDTS-strategin bör adressera tobaksrelaterad dödlighet, tillsammans med riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M), Michael Anefur (KD), Sofia Nilsson (C) , Lena Emilsson (S) och Nicklas Attefjord (MP).

Anmälan är fortfarande öppen

Dessutom medverkar Lars Erik Rutqvist, professor i onkologi och ansvarig för medicinska frågor på Swedish Match under rubriken ”Snuset och folkhälsan – vad vet vi”. Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer kommer också att ge en bild av tobakspolitiken ur snusproducenternas synvinkel.

Om du vill ta del av debatten så går det bra att anmäla sig fram till tisdagen 16 mars på länken nedan.

Anmäl dig här.