Politik
ANDTS

ANDTS – politikerna om skademinimering och den nya strategin

Hur når Sverige noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar? Och hur kan skademinimering bidra i det ANDTS-arbetet?

Det var ämnet för det webbinarium och den debatt som Svenska Snustillverkarföreningen arrangerade inför presentationen av en ny ANDTS-strategi.

– Politiken borde utgå från att det är stor skillnad i risk mellan snus och cigaretter, sade Johan Hultberg, M.

Samtidigt öppnade Nicklas Attefjord, MP, för en ny reglering som skulle innebära att snus endast får säljas på apoteket.

Snart kommer regeringen att presentera sitt förslag till ny ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak & Spel). Den nya strategin ska gälla för de kommande fyra åren.

Inför presentationen av en ny ANDTS-strategi arrangerade Svenska Snustillverkarföreningen ett direktsänt webbinarium. Rubriken var ”Hur når Sverige noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar”.

Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen inledde programmet genom att ge en bakgrund till just begreppet ”nollvision”. Och varför det har fungerat inom andra områden.

– Jag har en förhoppning och det är att kunna lansera begreppet ”nollvision för tobaksdöd”. Vi vet att nollvisioner är svåra att uppnå, därför att människor är felbara och saker händer. Men för mer än två decennier sedan införde vi en nollvision för trafiken. Det innebär inte att ingen avlider till följd av trafikolyckor varje år. Men antalet som skadas svårt eller avlider har minskat sedan dess. Det är dags att motsvarande görs även på detta område, sade Patrik Strömer. 

ANDTS-strategin bör bygga på evidens

Lars Erik Rutqvist, professor i onkologi och ansvarig för medicinska frågor på Swedish Match, gav sedan en bild av vad forskningen har lärt oss om hur snus påverkar hälsan, jämfört med till exempel cigaretter. Lars Erik Rutqvist betonade också att han tycker att den svenska ANDTS-strategin borde ta lärdom av det folkhälsoarbete som sker i till exempel Storbritannien:

– Det grundläggande för att vi ska komma vidare är att vi har en strategi i botten som bygger på en evidensbaserad och pragmatisk syn på de rökare som inte kan eller vill sluta använda nikotin. Det skulle göra det möjligt för svenska myndigheter att göra det som Public Health England gör idag. Nämligen att komma med en korrekt information till allmänheten kring vad det är som orsakar tobaksrelaterade sjukdomar. Det är inte nikotinet, det är förbränningsprodukterna i tobaksröken.

Skademinimering inom andra områden

Stefan Willers är docent och överläkare vid lung- och allergienheten, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus. På webbinariet gav han en bakgrund kring hur skademinimeringsprincipen – harm reduction – använts framgångsrikt inom andra områden än tobak. Stefan Willers lyfte bland annat fram exemplet kring införandet av folköl när försäljning av mellanöl i butiker förbjöds.

– Grunden till att använda harm reduction-strategi är att tobaksrökning ger så starkt beroende, är så dödligt och att många rökare inte slutar röka. Det är till för dem som inte svarar på hälsoinformation eller inte lyckas sluta röka trots rekommenderade nu tillgängliga rökavvänjningsmetoder, sade Stefan Willers.

ANDTS bör göra skillnad på snus och cigaretter

Webbinariet avslutades sedan med en debatt där fem riksdagspolitiker fick redogöra för sina respektive partiers syn på skademinimering, nollvision för tobaksdöd och vad de vill se i en kommande ANDTS-strategi.

Johan Hultberg (M), tycker att nollvision borde vara en del av målet för svensk tobakspolitik.

– Vi måste få stopp på rökningen och då är det befogat med höga skatter eftersom det faktiskt kan rädda liv. Men det är ju inte alls det när det gäller snuset, så vi vill absolut göra skillnad där emellan i politiken, sade Johan Hultberg.

Moral styr svensk tobakspolitik och ANDTS

Mikael Anefur, KD, har tidigare konstaterat att ”nivån på tobakens skadeverkningar borde avspeglas på lagstiftningen”.

– Jag har ofta uttryckt mig som att det finns moralistiskt drag i svensk kultur och i svensk politik. Där hamnar vi en gång till här nu, och därför får inte harm reduction det utrymme i debatten som det borde ha. Om de som idag röker kan gå över till ett annat alternativ får vi stor nytta för både individ och samhälle, sade Mikael Anefur.

“Positiv till skademinimering som grund”

Sofia Nilsson, C, öppnade också för att ändra ANDT-strategin till att omfatta skademinimeringsprincipen.

– Det tror jag hade varit en klok strategi. Vi behöver göra skillnad på tobaksprodukter och tobaksprodukter ur ett hälsoperspektiv. Därför är jag positiv till att vi ska ha en skademinimering som grund i ANDTS-strategin.

Prevention viktigast för S

I debatten medverkade också representanter för de två regeringspartierna. Här kunde man se en tydlig skillnad i synen på vad som är viktigast i den kommande ANDTS-strategin, jämfört med oppositionens syn.

– Det allra viktigaste för framtiden är att vi ska ha ett preventivt arbete så att vi inte lockar in nya människor i bruk av varken tobak eller nikotinprodukter. Framför allt se till att barn eller ungdomar inte börjar med varken snus eller tobak. Jag ser inte ett behov av att ändra pris eller lagstiftning – det går utmärkt redan idag att gå över från cigaretter till snus eller nikotinprodukter om man vill sluta, sade Lena Emilsson, S.

Öppnar för snusförsäljning på apotek

Nicklas Attefjord, MP, betonade precis som Lena Emilsson det preventiva arbetet snarare än vad skademinimering skulle kunna göra för att hjälpa människor att sluta röka.

– Vi ska jobba med harm reduction – det har visat sig effektivt inom andra delar av beroendevården, är det gäller alkohol och narkotika till exempel. Men samtidigt måste vi som samhälle reglera rekryteringen av nya nikotinbrukare. Harm reduction kan man kombinera med en starkare reglering när det gäller både skatt och försäljning. Till exempel skulle man kunna reglera snusförsäljningen genom försäljning via apotek eller andra saker, sade Nicklas Attefjord.

“Individens frihet måste finnas med”

Detta var dock något som fick mothugg av flera av de andra debattörerna.

– Vi skiljer oss en del genom hur vi ser på individens rätt att välja om man vill röka eller inte, eller snusa eller inte. Jag vill inte se ett samhälle där man får gå till apoteket för att köpa snus. Individens frihet måste finnas med och den är viktig. Sen ska vi naturligtvis fortsätta med det preventionsarbete som redan idag är ganska lyckat, sade Sofia Nilsson.

– Vi kommer tillbaka till det moraliserande – hur mycket kan vi bestämma över människor. Att köpa snus på apoteket, det måste jag säga, det var rätt långt bort i rymden i min värld.

Om vi ska ha harm reduction så måste vi också på något sätt främja det. Och om politiken ska landa i att verkligen vill styra från röktobak till andra alternativ så måste det också synas i prisbilden, sade Mikael Anefur.

Ser hela debatten nedan: