Produkt & reglering

3-i-1 snusdosor ska minska avfall i miljön

EU:s engångsplastdirektiv utvecklas ständigt med åtgärder för att företag ska förebygga och minska plastprodukter i miljön. Med kravet att göra förpackningar sammanhängande i åtanke har Sävjö Plastic introducerat en snusdosa där alla delar sitter ihop.

Sedan EU:s engångsplastdirektiv antogs 2019 har producenter fått större ansvar att se till att den plast de producerar inte hamnar i miljön. Ett av kraven som börjar gälla den 3 juli 2024 är att alla lock och korkar på dryckesförpackningar ska vara sammanhängande. Som en del i det arbetet har Sävjö Plastic lanserat en sammanhängande snusdosa.

Nya dosan är bättre för miljön

Den patenterade dosan från Sävjö Plastic är designad som en helhet. Det vill säga dosa, lock och skräplock sitter ihop även när förpackningen öppnas. Förhoppningen är att färre delar hamnar i miljön.

– För att nå högre nivåer av plaståtervinning måste vi tänka till hur vi kan förbättra sättet att tillverka och utforma plastartiklar. Vår nya dosa gjuts hel i en och samma form vilket är både kostnadseffektivt och sparar på miljön, säger Tommy Asterhed, VD på Sävjö Plastic AB, i ett pressmeddelande.

Sävjö Plastic har tidigare tagit fram dosor av ostronskal och testar att använda olika material för att kunna tillverka en komposterbar dosa som kan slängas i vanlig hushållskompost. Företagets kunder inom förpackningsbranschen erbjuds snusdosor i miljöcertifierat material av bland annat tallolja.

Engångsplastdirektivet ska skydda akut förorenad havsmiljö

Syftet med engångsplastdirektivet är att förebygga och minska plastprodukter i miljön och särskilt i haven. Där finns bland annat åtgärder för de tio vanligaste skräpföremålen i engångsplast.

Man beräknar att 80–85 procent av skräpet i EU:s hav består av plast. Hälften av dessa är plastprodukter för engångsbruk, till exempel sugrör som lätt fastnar i näsan på ett djur. I direktivet finns det också åtgärder för att öka återvinningen av plast.

UF-företag introducerar pantmaskin för snusdosor

I Sverige är vi redan vana vid, och bland de bästa i världen på, att panta burkar och plastflaskor. Enligt en SIFO-undersökning som Pantamera har gjort säger 99 procent av svenskarna att de pantar.

Därför är det kanske inte så konstigt att två UF-företagare såg innovationsmöjligheterna med en pantmaskin för snusdosor. Elin Larsson Gudmundsson och Wilma Hjerp har med sitt UF-företag ”Återvinn dosan” tagit hjälp av ett pantföretag för att tillverka en pantmaskin för snusdosor.

Idag finns maskinen i en matbutik i Rättvik där man placerar sin tomma dosa med streckkoden uppåt som registreras av maskinen.

Till skillnad från när man återvinner PANT-flaskor får man inget pantkvitto för att ha lämnat snusdosan i pantmaskinen. Men de unga företagarna har hittat ett annat sätt att uppmuntra till återvinning.

– Pant innebär också att man betalar en krona vid köp av produkten som man sedan får tillbaka när man pantar produkten eller förpackningen. Istället för pant har vi som incitament att det skänks en krona till WWF Rädda Östersjön för varje återvunnen snusdosa, säger Elin och Wilma.

Intresset för att ta fram fler maskiner har visat sig vara högt. Prototypen studeras av andra företag för att se om det finns en marknad i framtiden.