Nyheter

SVENSKT SNUS PÅ USA:S AGENDA I VECKAN

I veckan påbörjades den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s utfrågning gällande det svenska snuset. Det är snustillverkaren Swedish Match som står bakom den förfrågan som nu behandlas av FDA, nämligen att svenskt snus ska klassas som ett mindre farligt alternativ till cigaretter. Snus är fortfarande en relativt ovanlig produkt på den amerikanska marknaden och dess fördelar gentemot cigaretter är förhållandevis okända men intresset för den svenska produkten är stort.

Läs mer här.

Läs mer om FDA-processen här.