Nyheter

SVENSKA FOLKET KRITISKT TILL NY SNUSREGLERING

Det svenska snuset har fått mycket uppmärksamhet de senaste månaderna. I början av februari överlämnade regeringens särskilda utredare för det svenska genomförandet av tobaksproduktdirektivet, Göran Lundahl, utredningens delbetänkande till regeringen. I delbetänkandet föreslogs bland annat att smakmärkning på tobaksprodukter ska förbjudas. I mitten av februari meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen ämnade att ge Göran Lundahl tre tilläggsdirektiv där han även ska undersöka möjligheten att införa ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i butiker, neutrala tobaksförpackningar och rökförbud på allmänna platser.

Svenska Snustillverkarföreningen ser allvarligt på de delar i utredningens delbetänkande och de nya tilläggsdirektiven som berör snuset och de konsekvenser som dessa förslag skulle kunna få för snuskonsumenter i Sverige. Svenska Snustillverkarföreningen har därför gett Novus uppdraget att ta reda på hur allmänheten ser på förslag från EU om att reglera hur snus får säljas och presenteras i Sverige.

Undersökningen baseras på 1055 intervjuer med personer över 18 år och har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus allmänhetspanel. Ungefär en av sju uppgav att de snusar regelbundet (13 procent), däribland en större andel män (20 procent) och en större andel personer i 30-49-års åldern (17 procent).

Undersökningen visar att närmare två av tre (64 procent) tycker att förslag om att snussmak inte får framgå av förpackningen är ett ganska eller mycket dåligt förslag. Bland personer som snusar regelbundet anser 83 % att förslaget är mycket dåligt, motsvarande andel bland personer som aldrig snusar är 40 procent.

I undersökningen gjordes också ett tankeexperiment: hur ser man på om smakmärkningsförbudet skulle utsträckas till att gälla andra omdebatterade produkter?  Närmare nio av tio (86 procent) tycker att ett förslag där smak inte får framgå på produkter som chips, läsk eller godis skulle vara ett ganska eller mycket dåligt förslag.

Tre av fem (60 procent) uppger att EU:s försök att reglera hur snus säljs och presenteras i Sverige påverkar deras syn på EU negativt. Bland personer som snusar regelbundet uppger 69 procent att EU:s försök att påverka hur Sverige får presentera och sälja snus i Sverige påverkar deras uppfattning om EU mycket negativt. Motsvarande siffra bland personer som aldrig snusar är 31 procent.

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare, Patrik Strömer, är inte förvånad över resultaten.

– Novus undersökning ger tydliga svar på vad det svenska folket tycker i frågan. Politisk klåfingrighet är skadligt, oavsett om det kommer från EU eller en svensk utredare. Det borde vara självklart att konsumenter ska kunna veta vilken produkt man köper och smaksättning är ett utbrett fenomen som inte är begränsat till snus. Eftersom främst kvinnliga rökare ofta väljer smaksatta produkter när de vill sluta röka, så finns risken att ett smakförbud bidrar till ett ökat rökande bland kvinnor än annars, säger Patrik Strömer.

Läs hela Novus undersökning om EU-reglering av snusförsäljning här.