Nyheter

SOCIALUTSKOTTET: NY TOBAKSLAG BÖR EJ GÄLLA SNUS

Onsdag den 6 april röstades regeringens förslag för genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv igenom i riksdagen. Under riksdagsdebatten som föranledde röstningen ansåg flera partiföreträdare att det förslag de var i färd med att besluta om inte berör snus.

Moderaten Amir Adan och Sverigedemokraten Christina Östberg yrkade bifall till moderaternas reservation i Socialutskottet, eftersom de ansåg det fel att reglera snus i samband med ett EU-direktiv eftersom Sverige har ett undantag och själva har ansvar att reglera snuset.

”Det handlar idag inte om snuset. Det framgår tydligt av betänkandet”, sa Kristdemokraternas Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet.

”Socialutskottet konstaterar att Sverige redan i dag har ett undantag i EU vad gäller snus. Snus regleras i svensk lagstiftning som det har fattats beslut om i denna riksdag. Utskottet konstaterar vidare att det inte finns några förslag i propositionen i fråga om begränsningar när det gäller smaker i snus”, sa Socialdemokraten Hans Hoff.

”Moderaterna och Sverigedemokraterna slår i en gemensam reservation in några, som jag ser det, öppna dörrar. Man vill värna Sveriges bestämmanderätt över regleringen av snus. Ja, vem vill inte det? Centerpartiet står fullständigt bakom detta. Och regeringen konstaterar, som Hans Hoff sa, att snus är undantaget från reglerna om ingredienser i direktivet och att förbuden mot att använda dessa i tobak omfattar inte snus. Det finns inga förslag om detta nu”, sa Centerpartiets Staffan Danielsson.

”Det är kanske bäst att säga att det vi pratar om nu inte omfattar snus” samt ”Därför förvånar det mig att man lämnar in reservationerna eftersom vi faktiskt inte pratar om snus. Ni har gått i en fälla”, sa Vänsterpartiets Karin Rågsjö.

Onsdagens protokoll finns att läsa här.