Nyheter

SNUSFORUMET INTERVJUAR MAGNUS EK (CUF)

I slutet av september hölls Centerpartiets stora partistämma i Falun. Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. En av de frågor som behandlades under stämman gällde snuset och huruvida snus ska inkluderas i målet att uppnå ett rökfritt Sverige 2025, i enlighet med Världshälsoorganisationen, WHO, tobakspreventiva strategi.

Flera deltagare på stämman meddelade att WHO inte gör skillnad på olika typer av tobak och att det betyder att det svenska snuset riskerar att felaktigt inkluderas. Partistyrelsen meddelade dock att det endast är cigaretter som avses i förslaget. Snusforumet har pratat med Magnus Ek, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbunds, som berättade mer om partistämman och snusets framtid.

Det blev diskussion på Centerstämman om snus och rökning, vad blev beslutet egentligen?

Stämman beslutade att Centerpartiet skulle ställa sig bakom intentionen i WHO:s tobakspreventiva strategi i syfte att uppnå ett rökfritt Sverige.

I debatten var det många som ville tydliggöra att det är orimligt att ha samma regler för snus som för cigaretter?

Kanske inte särskilt många, men jag själv och en del andra. Vi fick ett visst gehör från partistyrelsen i och med att man gjorde tydligt att det gällde intentionen och inte konventionen rakt av. Partistyrelsens mål är främst ett rökfritt Sverige, inte att slå ut det svenska snuset.

Finns det en generationsskillnad, där yngre har lättare att ta till sig information om att snuset är mindre skadligt för hälsan än att röka?

Jag har svårt att se en tydlig sådan skillnad, utan ser snarare att det finns stora skillnader i olika människors inställning, dels till snus, men också till tobaksbruket generellt. Många, både yngre och äldre, verkar dra allt tobaksbruk över en kam, oavsett om man ser det som något som aktivt ska begränsas eller som något som människor fritt ska få välja att göra. Jag tror ju att inte minst vi politiker bör ha en mer nyanserad bild av skillnaderna i skadeverkan mellan snus och röktobak, och den åsikten upplever jag delas av både yngre och äldre.

Hur ser du på snusets framtid? I Sverige, Europa och världen?

Jag tror att vi i Sverige kommer bli färre som snusar, men att en större andel av de som brukar tobak kommer att snusa. Vi tänker mer och mer på vår hälsa och faktorer som påverkar den, och det kommer att påverka tobaksbruket. I Europa har jag tyvärr svårt att se vad som skulle kunna få EU att öppna upp den inre marknaden för snus, men förhoppningsvis kan Sverige även fortsatt behålla vårt undantag. Vad gäller utvecklingen i världen är jag kluven, det ser ut som att snusandet ökar och kommer att öka i en del utvecklingsländer, vilket jag ser som positivt om det sker för att folk väljer snus framför cigaretter. Om ökningen däremot sker för att fler helt enkelt brukar tobak är det en betydligt tråkigare utveckling.

Det finns en miljon snusare i Sverige, och svenska män (som snusar i högre utsträckning än kvinnor) har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar i hela EU. Borde inte det lyftas fram mer?

Jag tycker ju det. Både i ett svenskt perspektiv för att motivera varför vi bör undvika liknande skattenivåer för snus och röktobak, men även i en europeisk kontext för att trycka på EU att tillåta försäljning av snus i hela unionen. Jag tror som sagt inte att det är särskilt troligt att vi lyckas, men att EU skulle tillåta försäljning av snus skulle inte bara upphäva orimligheten i att man förbjudit den minst skadliga formen av tobaksbruk, det skulle förmodligen också rädda liv.

Till sist, snusar du själv?

Ja, jag var dum nog att börja röka i högstadiet, men gick över till att snusa eftersom jag mådde betydligt bättre av det.