Nyheter

SNUSFORUMET INTERVJUAR HENRIK EDIN (LUF)

Den 20-22 november höll Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) sitt landsmöte i Stockholm. Kajsa Dovstad från Uppsala motionerade till landsmötet om sänkt punktskatt på snus och argumenterade för snusets skadereducerande effekt. LUF:s ordförande Henrik Edin var en av de som gjorde ett särskilt yttrande till förmån för Dovstads motion med motiveringen att likvärdig prisnivå kommer att uppmuntra till en jämnstor konsumtion av både snus och cigaretter. Snusforumet har pratat med Henrik Edin om landsmötet, varför motionen avslogs och snusets framtid.

Det har varit landsmöte 20-22 november. Hur skulle du sammanfatta diskussionerna och besluten?

Landsmötet präglades av optimism. Partiet har bytt namn till Liberalerna, ett namn som inspirerar men som också förpliktigar. Nu måste den liberala ideologin vara tydlig i allt som görs. I de stora frågorna fattades rätt beslut med tanke på detta, i de mindre frågorna var riktningen inte lika tydlig.

Det fanns en motion om att sänka skatten på snus, eftersom snus inte orsakar några samhällskostnader. Vad hände med det förslaget?

Förslagen avslogs med relativt stor majoritet. Tyvärr finns fortfarande en stor grupp i partiet som med folkhälsoargument vill förbjuda allt; alkohol, cigaretter och snus. Vi jobbar såklart mot det, för vår del är det viktigt att främja människans frihet att göra vad hon vill.

En del menar att snus bör likställas med cigaretter, eftersom nikotin kan framkalla beroende. Instämmer du i den uppfattningen?

Möjligtvis, men samtidigt finns det många andra produkter som kan vara beroendeframkallande. Bara för att den aktiva substansen är densamma betyder det inte att lagstiftningen bör vara likadan.

Finns det en generationsskillnad, där yngre har lättare att ta till sig information om att snuset är mindre skadligt för hälsan än att röka?

Det finns en generationsskillnad i Liberalerna vad gäller frågan om snus, men den är i huvudsak ideologiskt snarare än någonting annat. I stor utsträckning handlar det om huruvida man tycker staten ska lägga sig i hur människor lever sina liv eller inte. Hos den yngre generationen finns en stark majoritet för att fria individer ska ha självbestämmanderätt över den egna kroppen. Man ska i princip ha rätt att ta vilka substanser man vill, så länge det inte går ut över någon annan. Hos den äldre generationen finns en stark vurm för alkoholmonopol, statlig kontroll och liknande.

Hur ser du på snusets framtid? I Sverige, Europa och världen?

Snuset kommer att finnas kvar i Sverige under lång tid framöver. Det är så djupt förankrat i den svenska kulturen att det är svårt att tänka sig någonting annat. Huruvida man kommer att se ett skifte i Europa är oklart, det vore däremot olyckligt om det finns en efterfrågan på kontinenten som svenska snustillverkare inte tillåts möta.

Det finns en miljon snusare i Sverige, och svenska män (som snusar i högre utsträckning än kvinnor) har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar i hela EU. Borde inte det lyftas fram mer?

Det är möjligtvis ett bra argument utifrån ett folkhälsoperspektiv, men vi använder oss sällan av den argumentationen. Vår argumentation stammar ur liberala värden om frihet, att människan ska ha rätt att göra som hon vill.

Till sist, snusar du själv?

Nej. Jag varken röker eller snusar.