Nyheter

Riksdagsledamöter tar strid för snuset

Just nu pågår den Allmänna motionstiden i riksdagen. Som vanligt är det svenska snuset ett vanligt förekommande ämne för riksdagspolitikerna att motionera om. Moderaterna Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe har lämnat in en motion där de skriver att regeringen bör verka för att avskaffa EU:s totalförbud mot snusexport, något som de anser både strider mot principerna om proportionalitet och värnandet om folkhälsan. Samma förslag läggs fram av moderaternas Erik Andersson och Sverigedemokraternas Johan Nissinen, Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson.

En riksdagsledamot som även uppmärksammats av Nyheter24 är Miljöpartiets Rasmus Ling som motionerat om det olämpliga i att arbetsgivare inför snusförbud på arbetstid, något som han menar är baserat på moralism.

Den Allmänna motionstiden avslutas den 5 oktober.