Nyheter

OSÄKERHET KRING SNUSET NÄR FÖRSLAG TILL NY TOBAKSLAG PRESENTERAS AV REGERINGEN

I Aftonbladet Debatt den 28 januari krävde Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer att Sveriges en miljon snusare ska få svar på om regeringens nya förslag till ny tobakslag berör snuset. Kravet var ett svar på folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) debattinlägg samma dag där han annonserade regeringens nya proposition för genomförandet av EU:s Tobaksproduktdirektiv. Propositionen som publicerades i sin helhet på regeringens hemsida den 2 februari omfattar inte snuset gällande smakmärkning. Förslaget skiljer sig därmed från den föregående utredningen som bland annat föreslog ett förbud mot smakmärkning på snusdosor.

Istället vill regeringen flytta ansvaret för snuset från Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten, något som kan få långtgående negativa konsekvenser för regleringen av innehållet i snuset. Regeringen har dessutom meddelat att de avser att återkomma till frågan om förbud att hänvisa till smak, doft och tillsatser på snusprodukter i samband med beredningen av utredningens slutbetänkande som ska presenteras senast den 1 mars 2016.

Läs Gabriel Wikströms debattinlägg här.
Läs Patrik Strömers svar här.
Läs propositionen i sin helhet här.