Nyheter

NY STUDIE OM SNUSETS HÄLSOEFFEKTER

Ett nytt forskningsprojekt om snusets hälsoeffekter har startats vid Umeå universitet. I studien deltar 50 personer som snusat i 15-50 år. Snusets hälsoeffekter är idag relativt okända och studiens syfte är därför att ge ett svar på om snusare löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Studien väntas avslutas om 1 år och då kan de första resultaten presenteras.

Läs mer här.