Forskning

Snus ökar inte risken för farliga cancertypen

Snus innebär ingen risk för cancer i bukspottkörteln. Det är slutsatsen i en studie från Karolinska Institutet publicerades den 11 maj i den välansedda tidskriften International Journal of Cancer.

Största studien om snus hittills

Studien som är den största hittills på området har följt över 400 000 män (av vilka 30 procent hade använt snus) och man har inte funnit någon ökad risk bland snusare. Studien väger också in tidigare studier på området och resultaten bygger enligt författarna på flera styrkor. Det finns heller ingen riskökning beroende på hur mycket eller hur länge man har snusat.

Studien är den största vetenskapliga nyheten kring snus sedan 2001 när cancervarningen på snusdosan togs bort efter att sambandet med oralcancer avskrevs.  Det innebär också att det sista kvarvarande larmet om svenskt snus som risk för cancer nu kan avskrivas.

– Vi ser inte någon skillnad i risken för bukspottskörtelcancer. Bland de som har pågående användning av snus jämfört med de som inte snusar så är den relativa risken 0,96. 1,0 innebär att det är exakt samma risk. Det är alltså ingen skillnad, säger Cecilia Magnusson, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och sisteförfattare till studien till Expressen.

Risken avskrevs redan 2011

För oss som följer detta stod det ganska klart redan 2011 när risken avskrevs i den dittills största studien på området. Detta togs dock aldrig notis om hos svenska myndigheter, vilket var förvånande, säger Lars Erik Rutqvist professor i onkologi och ansvarig för medicinska frågor på Swedish Match.

Förhoppningsvis kan de nu rapporterade resultaten bidra till att minska motståndet hos rökare som inte lyckats sluta på andra sätt att byta till snus. Hela den samlade bedömningen av snusets förmodade hälsorisker måste skrivas om. Detta får naturligtvis stor betydelse för de politiska initiativ som strävar efter att likställa snus med cigaretter. Nu visar det sig dock att hälsoriskerna snarare är att jämföra med andra nikotinpreparat som tuggummi och plåster, avslutar Lars Erik Rutqvist.

Läs mer

Studien: Läs en sammanfattning av studien här.

Aftonbladet: Ny stor studie: snus ökar inte risken för dödlig cancer

Expressen: Snus ökar inte risken för farliga cancer typen