Nyheter

NANNY STATE INDEX 2016: SVERIGE ÄR DET NÄST MINST FRIA LANDET I EUROPA

Tankesmedjorna Institute of Economic Affairs och EPICENTER:s nyligen framtagna Nanny State Index 2016 visar att Sverige ligger i topp vad gäller statlig reglering gällande mat, tobak, e-cigaretter och alkohol, endast Finland ligger före. Vad gäller snus är dock Sverige ett föregångsland.

– Vad gäller tobak har Sverige färre dagligrökare än något annat land i Europa. Men det beror inte på att vi har fler förbud och restriktioner. Tvärtom visar Nanny State Index 2016 att många andra länder gått betydligt längre i sin förbudsiver. Framför allt är Sverige ensamt i Europa om att tillåta snus, som många använder för att minska sitt rökande eller sluta helt. Inte riskfritt, men betydligt hälsosammare än dagligrökning, skriver den liberala debattören Mattias Svensson i Aftonbladet.

Läs mer här.