Nyheter

MODERATERNA STÅR UPP FÖR DET SVENSKA SNUSET

Den 28 januari överlämnade regeringen den första propositionen för genomförandet av EU:s Tobaksproduktdirektiv till riksdagen. Regeringen föreslår bland annat att ansvaret för snuset ska flyttas från Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten. Något förslag om förbud mot märkning av smaker på snusdosor blev det dock inte fråga om i propositionen. Smakmärkningen avser regeringen återkomma till i beredningen av utredningens andra del som ska presenteras senast 1 mars. Med anledning av propositionen inlämnade moderaternas Cecilia Widegren m.fl. in en motion där de står upp för det svenska snuset.

Regeringens förslag Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv innehöll i likhet med den föregående lagrådsremissen inget smakförbud för snuset. Förslaget skiljer sig därmed från utredningen som bland annat föreslog ett förbud mot smakmärkning på snusdosor. Istället vill regeringen flytta ansvaret för snuset från Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten, något som kan få långtgående negativa konsekvenser för regleringen av innehållet i snuset.

Regeringen har dessutom meddelat att de avser att återkomma till frågan om förbud att hänvisa till smak, doft och tillsatser på snusprodukter i samband med beredningen av utredningens slutbetänkande som ska presenteras senast den 1 mars 2016.

Med anledning av propositionen inlämnade moderaternas Cecilia Widegren m.fl. in en motion (2015/16:3324) där de bland annat lyfter fram vikten av att aktivt förebygga folkhälsoproblem. Moderaterna identifierar tobaksrökning som det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige idag med omkring 12 000 relaterade dödsfall om året. I enlighet med folkhälsofrämjandet vill moderaterna värna om den svenska bestämmanderätten över regleringen av snus och menar att regeringens proposition skickar ut dubbla signaler gällande förbudet att hänvisa till smak, doft och tillsatser samt vilken myndighet som ska ha ansvaret för tillsynen av snus.

Moderaterna anser att det är olyckligt att regeringen å ena sidan tar upp Sveriges undantag att reglera snuset och å andra sidan förbehåller sig rätten att återkomma med nya ställningstaganden om snuset, som både bör och kan avgöras redan nu. De anser även att regeringen är otydliga avseende snusförpackningarna.

För att värna det svenska snuset föreslår därför moderaterna att Sverige och den svenska regeringen ska värna den svenska bestämmanderätten gällande reglering av snus, att det även i framtiden ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser i snus samt att Livsmedelsverket ska förbli tillsynsmyndighet för snuset.

Läs hela motionen här.