Nyheter

LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET KRITISERAR REGERINGENS TOBAKSPOLITIK

I en debattartikel i Dagens Samhälle riktar Livsmedelsarbetareförbundet stark kritik mot de regleringar av snus gällande smakmärkningsförbud och exponeringsförbud etc. som aviserats av svenska regeringen. Enligt Livsmedelsarbetareförbundet riskerar förslagen bland annat att underminera den förnuftiga ordning där förekomsten av hälsovådliga ämnen med strikta gränsvärden och tydliga innehållsdeklarationer regleras via Livsmedelsverket. Förslagen riskerar också att slå mot arbeten och exportintäkter. Vidare anser Livsmedelsarbetareförbundet att förslagen riskerar att ge den politiska populismen ännu en fråga som både slår mot EU-sympatierna och mot etablerade partier.

Läs mer här.