Nyheter

INTERVJU: ARON MODIG (KD)

Aron Modig är ledamot för Kristdemokraterna i Sveriges riksdag. Som ledamot är han inte bara aktiv och engagerad, utan också öppen och transparent med vilka han träffar. Han gör dessutom en årsredovisning så att väljare och andra intresserade kan ta del av hans arbete som riksdagsledamot. Aron Modig har vi flera tillfällen tagit ställning för det svenska snuset, bland annat avseende beskattningen och snusets skadereducerande effekt. Nyligen gjorde han även praktik i Swedish Matchs butik i Göteborg. Snusforumet har pratat med Aron Modig om det svenska snuset.

Hej Aron Modig! Du har gjort praktik i Swedish Match-butiken i Göteborg. Vad innebär en sådan praktik?

– Den innebar att jag under en eftermiddag var på plats i butiken, fick följa verksamheten där, prata med personalen, lära mig mer om snus och hur det tillverkas och även om snusindustrin i Sverige.

Ser du snus som en näringspolitisk fråga, en skattepolitisk fråga eller en socialpolitisk fråga? (Eller rentav kulturpolitisk?)

– Ja du. Det är väl i sådana fall alla fyra alternativen på en och samma gång. Snusindustrin sysselsätter runt 2 000 personer i landet, varav närmare hälften i Västsverige. Den drar följaktligen också in mycket pengar till statskassan, i form av bolagsskatt och skatt på arbete men naturligtvis också genom punktskatter. Eftersom all tobak har hälsoeffekter – om än i olika omfattning – så är det även en socialpolitisk fråga. Och med sin långa historia i Sverige så får snuset nog även ses som kulturpolitiskt intressant.

Hur ser du på snusets framtid i Sverige och världen?

– Snuset bör ha en framtid så länge det finns en efterfrågan på det.

Är det rimligt att se på tobak som något enhetligt, när det är sådan skillnad i hälsorisk för snusare och rökare?

– Från just ett socialpolitiskt perspektiv tycker jag att man bör vara pragmatisk. Snus är bättre än rökning för såväl brukaren som för människorna runtomkring.

Önskar du att Kristdemokraterna får lika många röster i nästa riksdagsval som det finns snusare i Sverige? (Drygt en miljon alltså).

– Det skulle onekligen innebära ett par steg framåt.

Till sist: snusar du själv?

– Nej. Jag har faktiskt aldrig provat och har heller inga planer på att göra det. Men människor måste få göra sina egna val, och dessutom inser jag att det vore hälsomässigt bra om fler snusade istället för att röka.