Nyheter

Internationella forskare vill att Sverige behåller snuset

Flera internationella forskare uppmanar Sverige att behålla snuset. I ett brev (S2016/05984-1) till folkhälsominister Gabriel Wikström skriver forskarna att Sverige bör behålla snuset, då det har positiva effekter på folkhälsan. Snuset, menar forskarna, är anledningen till att Sverige har relativt få tobaksrelaterade dödsfall.