Nyheter

INGA SVAR FRÅN WIKSTRÖM OM LIVSMEDELSREGLERING OCH SMAKMÄRKNING AV SNUS

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har inlämnat sitt svar på Fredrik Malms (FP) fråga i riksdagen om ministern kommer att värna snusets status som livsmedelsprodukt och därigenom fortsatt konsumentupplysning om snusets innehåll. I sitt svar till Malm svarar Wikström att han ber att få återkomma med svar på frågan då den för närvarande bereds inom regeringskansliet. Han skriver också att frågan dessutom utreds av regeringens särskilda utredare som ska presentera sina förslag senast den 1 mars 2016.

Läs mer här.