Forskning

Forskning visar att e-cigaretter och snus kan hjälpa folk sluta röka

Att sluta röka är aldrig lätt, men ny forskning visar att rökare som vill sluta med cigaretter kanske borde testa e-cigaretter eller snus istället för vanligt nikotinläkemedel.

Enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine är e-cigaretter upp till dubbelt så effektivt som vanliga nikotinläkemedelsprodukter som tuggummi eller plåster.

Studien genomfördes i Storbritannien med stöd av landets National Institute for Health Research and Cancer Research. Totalt 886 patienter som var motiverade att sluta röka fick slumpmässigt e-cigaretter eller nikotinläkemedel och båda grupperna fick också regelbunden rådgivning.

Efter ett år hade 18 procent av deltagarna som fick e-cigaretter som avvänjningsmedel lyckats att sluta röka jämfört med endast 9,9 procent av nikotinläkemedel gruppen.

Studien anses vara “avgörande” för hur läkare ska skapa rekommendationer för hur man bäst når framgång med att sluta röka.

-Vårdpersonalen har tvekat att rekommendera dem (e-cigaretter, reds amn) för att tydliga bevis från slumpmässigt kontrollerade studier saknades. Men nu kommer det nog ändras, säger Peter Hajek från Queen Mary University i London och studiens huvudförfattare, till tidningen New York Times.

Minskad cigarettkonsumtion med cirka 50 procent

Samtidigt visar en annan studie att snus fungerar lika bra som nikotinläkemedel med att hjälpa folk sluta röka.

Studien, som genomfördes i USA och publicerades i tidningen Nicotine & Tobacco Research, delade upp deltagare i tre grupper: folk som erbjuds nikotinläkemedel; folk som erbjuds amerikanskt snus; och folks som erbjuds amerikanskt snus samt information om hur snus är mindre farligt än cigaretter.

Efter tre månader hade nikotinläkemedelsgruppen avstått från cigaretter till en högre grad (17,4%) än de två snusgrupperna (snus ensam: 8,7%; snus plus information: 10,1%). Men vid sex och 12 månader fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan avslutningsgraden för de tre grupperna.

Samtidigt hade deltagare i alla tre grupperna som inte helt hade slutat att röka ändå lyckats att minska sin cigarettkonsumtion med cirka 50 procent.

– Att flera orala nikotinersättningsprodukter (NRT) har visat sig effektiva kan betyda att en oral tobaksprodukt som levererar nikotin på ett liknande sätt kan vara effektivt som rökningavvänjningsmedel, skriver författarna.

Läs mer:

A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy (New England Journal of Medicine)

Randomized Trial to Compare Smoking Cessation Rates of Snus, With and Without Smokeless Tobacco Health-Related Information, and a Nicotine Lozenge (Nicotine & Tobacco Research)