Nyheter

FÖRBUD MOT SMAKMÄRKNING KAN FÅ FÖRÖDANDE KONSEKVENSER

I en artikel på sajten KIT beskrivs den pågående processen med att införliva EU:s tobaksproduktdirektiv i den svenska lagstiftningen och det förslag om förbud mot smakmärkning som just nu bereds i regeringskansliet. Både Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer och regeringens särskilda utredare Göran Lundahl kommer till tals och beskriver sin syn på saken. Enligt Lundahl är det nu upp till politikerna huruvida förslaget går igenom eller inte. Han menar också att EU har rätt att reglera snuset i enlighet med de bestämmelser som ingår i tobaksproduktdirektivet, trots Sveriges undantag. Strömer är av en annan uppfattning och menar att Lundahl har gjort en feltolkning av direktivet.

Artikeln tar även upp diskussionen kring snus och folkhälsa. Tobaksforskaren Asgeir Helgason menar att förbud av marknadsföring av smaksatt snus är bra för att det förhindrar nyrekrytering av tobaksbrukare, framför allt ungdomar. Strömer anser att de uppgifterna är felaktiga och att statistiken visar att det framför allt är äldre kvinnor som försöker sluta röka som brukar smaksatt snus, inte ungdomar.

Från regeringens sida är det fortfarande tyst och folkhälsominister Gabriel Wikström har ännu inga svar gällande smakmärkningen, något som Strömer tycker är problematiskt då ett genomförande av förslaget riskerar att slå ut mindre producenter som är nischade på smaksatta produkter.

– Det vore ett dråpslag mot alla snusare och en marknad som erbjuder 2 000 industrijobb på orter som inte blomstrar i övrigt, säger Patrik Strömer.

Läs mer här.