Nyheter

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GREPPAR TAG OM EJ ÄNNU KLUBBAD TOBAKSLAG

I vår kommer den nya tobakslagen som just nu behandlas av lagrådet. I regeringens förslag till ny tobakslag framkommer att Folkhälsomyndigheten blir ny tillsynsmyndighet för snuset. Idag sker tillverkning av snus enligt livsmedelslagens krav på hygien, bakteriehalt och låga gränsvärden av oönskade ämnen. Redan nu, innan lagen har klubbats igenom i riksdagen, informerar Folkhälsomyndigheten om hur arbetet med den nya lagen fortlöper. Den nya lagen ska träda i kraft senast den 20 maj i år.

Läs mer här.