Nyheter

FDA-UTFRÅGNINGEN AVSLUTAD MEN PROCESSEN FORTSÄTTER

I fredags avslutades FDA:s utfrågning av Swedish Match gällande deras förfrågan att få det svenska snuset klassat som ett mindre farligt alternativ till cigaretter. När utfrågningen var avslutad stod det klart att det kvarstår mycket arbete innan Swedish Match kan få sin förfrågan godkänd. Bland annat ansåg deltagarna i den vetenskapliga panelen att det saknas information för att göra en ordentlig bedömning gällande sambandet mellan snus och tandköttssjukdomar. De flesta paneldeltagarna ansåg dock att det fanns tillräcklig information för att utesluta sambandet mellan snus och muncancer samt att snus är en mindre skadlig produkt än cigaretter. Under veckan välkomnas FDA till Sverige för besök i Swedish Matchs fabrik i Göteborg där de ska fortsätta sin granskning av det svenska snuset, för att slutligen lämna sitt besked i frågan i juli.

Läs mer här.