En ideell förening

Avsikten med Snusforumet är att öka kunskapen om snus och främja förståelsen för snus och snusprodukter.

Bakom Snusforumet står Svenska Snustillverkarföreningen som utgör en sammanslutning av företag och organisationer i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus. Idag är Gotlandssnus, Skruf och Swedish Match medlemmar. Svenska Snustillverkarföreningen är en ideell förening. Eftersom snustillverkning regleras av Livsmedelslagstiftningen, så utgörs arbetsmarknadens parter av Livsmedelsföretagen och Livs. Föreningen har goda förbindelser med både arbetsgivare och fackförbund. Snusforumet är ett initiativ som syftar till att bidra med kunskap och fakta kring svenskt snus. Svenska Snustillverkarföreningen har bildat Snusforumet för att öka kunskapen om svenskt snus hos beslutsfattare och opinionsbildare. Vi vill tillsammans med alla berörda och intresserade:

  • Skapa ett forum för kunskapsinhämtning om snus och snusprodukter i allmänhet
  • Följa den nationella implementeringsprocessen av EU:s tobaksdirektiv
  • Bevaka nyhetsflödet inom området rökfri tobak
  • Samla och begripligt presentera EU-direktiv, nationella lagar, förordningar och andra regelverk som har bäring på området
  • Samla och presentera utredningar och rapporter från akademin och andra institutioner som ägnar sig åt analys, forskning och utredning med bäring på snus och snusprodukter

Medverkan i form av texter, utredningar och kommentarer välkomnas från experter, forskare, branschföreträdare, politiker och andra intressenter. På Snusforumet presenteras löpande analyser och inlägg som speglar olika perspektiv och synsätt som rör snus. Här finns också information om aktuella evenemang, händelser och nyheter. De åsikter som presenteras på Snusforumet i inlägg, utredningar, kommentarer, intervjuer och artiklar är författarnas egna. Inkomna bidrag bearbetas redaktionellt men inte innehållsmässigt.

Välkomna att följa Snusforumet!

Patrik Strömer

Redaktör och generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen