FRÅGOR OCH SVAR OM SNUS

Snabba frågor och korta svar om Snusforumet, Svenska Snustillverkarföreningen och svenskt snus.

OM SNUSFORUMET
Varför skapades Snusforumet?

Snusforumet skapades i syfte att

– Skapa ett forum för öppenhet och kunskapsinhämtning om snus och snusprodukter i allmänhet

– Följa den nationella implementeringsprocessen av EU:s tobaksdirektiv

– Bevaka nyhetsflödet inom området rökfri tobak

– Samla och begripligt presentera EU-direktiv, nationella lagar, förordningar och andra regelverk som har bäring på området

– Samla och redogöra för utredningar och rapporter från akademin och andra institutioner som ägnar sig åt analys, forskning och utredning med bäring på snus och snusprodukter

Vem är initiativtagaren?

Svenska Snustillverkarföreningen. Föreningen utgör en sammanslutning av företag i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus. Idag är Gotlandssnus, Skruf och Swedish Match medlemmar.

ÖVERSIKTLIGT OM SNUS OCH SNUSPRODUKTER
Vad är snus?

Svenskt snus är fuktad tobaksprodukt, avsett för oralt bruk, traditionellt tillverkad i Sverige. Svenskt snus består av mald, luft- eller soltorkad tobak, salt, vatten och övriga ingredienser. Alla ingredienser och tillsatser skall vara förenliga med svenskt livsmedelslagstiftning och livsmedelsföreskrifter. Tillverkningen förutsätter uppvärmning för att säkerställa god hygien. Snus finns som lössnus och i form av portionspåsar i olika format.

Hur farligt är snus?

Det finns en mängd olika varianter av tobak som tuggas, snusas eller används i näsan. Den svenska traditionen är en av dessa. Bara inom EU-länderna finns ett trettiotal olika varianter av oraltobak, ofta använda av en viss etnisk grupp eller geografiskt avgränsat. Därför är det inte självklart att uttala sig om oral tobak som enhetlig grupp ur ett hälsperspektiv. Varje undergrupp måste studeras var för sig för att kunna ge en rättvis bild av innehåll, tillverkningsmetod och påverkan på kroppen.

Snus är den mest vetenskapligt analyserade rökfria tobaksprodukten, och den svenska typen anses vara bland de minst skadliga. Flera internationella och nationella organisationer har publicerat forskningsrapporter om svenskt snus.

Bland annat säger Världshälsoorganisationen WHO följande: ”Cigarrettrökning är den mest skadliga formen av nikotinintag och medicinskt nikotin är det minst skadliga. Bland rökfria tobaksprodukter på marknaden, produkter med låga nivåer av nitrosaminer, däribland svenskt snus, är flertalet betydligt mindre skadliga än cigaretter, medan riskerna med vissa produkter som konsumeras i Afrika och Asien ligger nära riskerna med rökning”.

Källa: World Health Organization. 2008. The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation.

Vad innebär snusförbudet?

Snus som vi känner det i Sverige konsumeras idag huvudsakligen i Skandinavien och Nordamerika. Trots att det finns ett stort antal olika rökfria tobaksprodukter som alla är oreglerade, är svenskt snus den enda produkt som är förbjuden inom EU (förutom i Sverige). Detta innebär att andra EU-länder får marknadsföra och sälja sina rökfria produkter i Sverige, samtidigt som det svenska snuset inte får säljas i något annat land än Sverige.