Nyheter

Följ allt som händer i Sverige och världen kring svenskt snus.
18
Feb

”WIKSTRÖM OMYNDIGFÖRKLARAR SVENSKA BEFOLKNINGEN”

Joakim Tholén, skribent på Västerviks-Tidningen, upprörs över folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) förslag att ta fler steg inom det tobakspreventiva arbetet. Tholén skriver att Wikström genom sitt förslag omyndigförklarar den svenska…

18
Feb

TRYCKFRIHETSEXPERT IFRÅGASÄTTER NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert, säger till Expressen den 18 februari, att folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) förslag att införa neutrala tobaksförpackningar kan komma i direkt konflikt med tryckfrihetsregleringen. – Med tanke på…

18
Feb

FOLKHÄLSOMINISTERN VILL INFÖRA FLER FÖRBUD MOT TOBAKSPRODUKTER

I dag den 18 februari skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i DN debatt att han vill göra ytterligare insatser på tobaksområdet. Wikström förslag är bland annat ett exponeringsförbund för tobaksprodukter…

18
Feb

“FEL ATT LIKSTÄLLA CIGARETTER MED SNUS”

I Aftonbladet debatt den 18 februari bemöter Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare, Patrik Strömer, folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) tobakspreventiva förslag där han likställer cigaretter med snus. Då både forskning och erfarenhet tyder…

17
Feb

MARKNADSDOMSTOLEN KONSTATERAR ATT SNUS ÄR MINDRE FARLIGT ÄN CIGARETTER

I ett intressant mål från Marknadsdomstolen mellan Konsumentombudsmannen och Swedish Match gällande marknadsföring av tobak dras ett antal intressanta slutsatser i domskälen. Bakgrunden är att Swedish Match i sin butik…

17
Feb

NY SVENSK STUDIE I STRID MOT NORSKA FORSKNINGSRESULTAT

En svensk studie om ungdomar och tobaksvanor har uppmärksammats, ibland annat SVT och Metro. Junia Joffer, doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, samt utredare i folkhälsofrågor…

17
Feb

SNUSFÖRBUDET ENGAGERAR – LOKALPOLITIKER HOTAR MED AVGÅNG

Tobakens vara eller icke vara har länge varit en stor fråga runt om i Sveriges kommuner och landsting. Idag är över 200 kommuner rökfria. Rökförbudet är enligt arbetsgivar- och intresseorganisationen…

16
Feb

SNUSFÖRBUDET I SKÖVDE UPPMÄRKSAMMAS I P3

Snuset skapar splittringar i Skövde kommun och detta uppmärksammas i ”Christer och Morgan rapporterar” i P3. Anders G Johansson som är en av snusets förespråkare i kommunen intervjuas i programmet….