Tre hot mot det svenska snuset


1. Snus likställs med cigaretter 2. Sämre reglering av snuset
3. Högre snusskatt försämrar folkhälsan

twitter  FÖLJ DEBATTEN PÅ TWITTER

 

  • Inte varje dag man kan läsa en saklig artikel om forskningsläget och #snus https://t.co/U85O4sAzNC 6 hours ago
  • Det finns inga allvarliga risker med snus, alltså borde alla som bryr sig om människors hälsa välkomna f d rökare som snusar. 21 hours ago
  • Att människor på allvar säger "allt eller inget" när det gäller folkhälsa är skrämmande. Varför inte uppmuntra sundare vanor? 21 hours ago

Aktuell kommentar

Regeringen vill inte minska skadorna

Nyligen presenterade regeringen sin strategi för ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)

När det gäller alkohol är syftet sedan en tid att ”begränsa alkoholskadorna”. Det är en klok formulering. Sverige har under de senaste tjugo åren fått ett gladare uteliv, fler mikrobryggerier, längre öppettider på Systembolaget med just begränsande alkoholskador. Givet detta borde samma perspektiv kunna anläggas när det gäller tobaksprodukter, i stället för formuleringen ”minska tobaksbruket”.

Vad motiverar att den dokumenterat skadliga rökningen och det relativt ofarliga snuset genomgående likställs? Det rimliga vore att ha samma mål för tobak och alkohol, nämligen att minska skadorna.

Skillnaden mellan att fokusera på att minska bruket och att minska skadeverkningarna kan tyckas vara en petitess. Men det får stora konsekvenser. Tänk till exempel att Sveriges en miljon snusare bestämde sig för att sluta. Hälften låter bli att bruka någon form av tobak, medan den andra hälften övergår till att röka. Med ett sådant utfall skulle regeringen kunna säga till sig själv att den varit framgångsrik – bruket har ju minskat! Men skadorna kommer högst sannolikt att öka och då frågar sig vän av ordning vad som är syftet med en sådan målsättning.

Siffror från Socialstyrelsen anger att många personer avlider varje år till följd av sjukdomar som uppstått genom rökning, kanske så många som 10-12 000 varje år. Motsvarande siffra för snusare saknas helt hos Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Den vetenskapligt korrekta slutsatsen blir därför att varje person som slutar röka är en hälsovinst, och huruvida den personen istället snusar eller helt upphör med nikotin är en privatmoralisk fråga.

Snus är inte en hälsoprodukt, utan ett njutningsmedel för vuxna. Men i praktiken kan snus vara en livräddare, om det ersätter rökning. Uppskattningsvis 300 000 personer i Sverige snusar i stället för att röka. Hälsovinsterna av detta är enastående.

Folkhälsoprofessorn Daniel Wikler från Harvard besökte i början av februari Sverige och lanserade ett radikalt förslag: Alla rökare bör erbjudas kostnadsfria e-cigaretter. Detta skulle, enligt Wikler, vara en samhällsekonomisk vinst. Det är fullt möjligt att det går att räkna fram det så, men i fallet Sverige finns redan en etablerad tradition av rökfritt nikotin som är folkligt förankrad, så här finns det ingen anledning till avancerade program av det slaget.

Vad som däremot behövs är att politiken lämnar moralen därhän, i stället inriktar sig på effekt och resultat och förmår att se klart och nyktert på det faktum att svenska män har lägst dödlighet i rökrelaterade sjukdomar inom EU. Det är inte tobak i sig som är så skadligt att det krävs en statlig strategi för att minska allt bruk. Det är skadorna vi vill undvika. Och det är alltså fullt möjligt, genom att avstå från att försämra regleringen kring snus.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

 

 

Läs fler kommentarer här.

Senaste inläggen

Nyheter, fakta och åsikter om snus och snusfrågor. Snusforumet följer debatten om snus i Sverige. Ibland leder vi den.

23
Maj

Folkhälsoministern vill minska snusandet, trots ny snusrapport

Av: Admin

I en replik ger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) svar på Snuskommissionens debattinlägg i samband med publiceringen av dess rapport om snusets hälsoeffekter. Wikström skriver att han förstår att det finns en oro kring just snuset men förtydligar samtidigt att målet med tobakspolitiken är att minska tobaksbruket, där även snus inkluderas. Wikström framhäver dock att det är minskad rökning som är högst prioriterad.

23
Maj

Snuskommissionen slår hål på myter om snus

Av: Admin

Måndag den 23 maj släppte den nya Snuskommissionen en rapport om snusets hälsoeffekter. Rapporten visar bland annat att det saknas belägg för en koppling mellan snus och cancer. Man finner heller ingen koppling mellan snus och tandlossning eller annan ohälsa i munnen. Rapporten slår även hål på myten att snus skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

28
Apr

Svenska Snustillverkarföreningen: Varför ska vi som snusar lita på Gabriel Wikström?

Av: Admin

Onsdag den 27 april spreds nyheten om Folkhälsomyndighetens nya krav på införande av varningstexter på snusdosor och borttagande av märkningen av nikotinhalten i snus innan den 20 maj. Kraven innebär att svenska snustillverkare endast har tre veckor på sig att ställa om tillverkningen. Svenska Snustillverkarföreningen riktar nu stark kritik mot folkhälsominister Gabriel Wikström och Folkhälsomyndighetens skyndsamma agerande.

27
Apr

Mats Green (M): Ett dråpslag mot snuset

Av: Admin

Även från politiskt håll kommer kritik mot Folkhälsomyndigheten och regeringens agerande kring införandet av nya krav på utformningen av snusdosorna.

”Det skulle vara intressant att höra om Folkhälsomyndigheten hört av sig till exempelvis vårt Skruf Snus i Sävsjö och deras flera hundra anställda? Aldrig någonsin har Folkhälsomyndigheten bemödat sig om att höra sig för om hur en plötslig förändring skulle slå mot hans anställda. Måste de gå hem i väntan på nya etiketter? Ska kunderna behöva bunkra upp hemma i väntan på att produktionen åter kommer igång?”, skriver riksdagsledamoten Mats Green (M) på Jnytt.

Snusforumets nyhetsbrev

Vi följer allt som sägs om snus

Prenumerera