Snusforumet är en sajt där du kan följa allt som sägs om snus. Här samlas lagar och direktiv, politiska utspel, nyheter och forskning som berör svenskt snus.

850,000
Snusar varje dag i Sverige
251%
Skatteökning på snus sedan 2006
300,000
Personer har slutat röka med hjälp av snus i sverige
Håll dig uppdaterad på allt som sägs om snus!
Skaffa nyhetsbrevet

17
May

Regeringen tvingas skjuta på nya tobakslagen

Riksdagen förväntades att klubba genom en ny tobakslag nu i maj. Men så kommer det inte bli. Orsaken till förseningen är återigen att EU-kommissionen i sista minuten har kommit med synpunkter på snuset….

16
May

Swedish Match känner sorg för Göteborg

I kölvattnet av Generaladvokatens uttalandet om EU:s snusförbud har Swedish Match uttryckt sin besvikelse över vad beslutet innebär för Göteborgsregionen, där en stor del av snustillverkningen i Sverige sker. -Jag är naturligtvis väldigt besviken och beklagar till…

14
May

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

I och med att snus är en unik svensk produkt med en lång och stark tradition i landet är det naturligt att snusdebatten i Sverige präglas av ett svenskt perspektiv. Därför är det intressant att följa…

13
Apr

EU:s ohållbara snusförbud

Den 12 april meddelade Generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe i sitt förhandsutlåtande att snusförbudet är giltigt (”valid”). Det är en märklig slutsats som undviker grundfrågan om fri rörlighet för varor inom…