Tre hot mot det svenska snuset


1. Snus likställs med cigaretter 2. Sämre reglering av snuset
3. Högre snusskatt försämrar folkhälsan

twitter  FÖLJ DEBATTEN PÅ TWITTER

 

Aktuell kommentar

Regeringen vill inte minska skadorna

Nyligen presenterade regeringen sin strategi för ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)

När det gäller alkohol är syftet sedan en tid att ”begränsa alkoholskadorna”. Det är en klok formulering. Sverige har under de senaste tjugo åren fått ett gladare uteliv, fler mikrobryggerier, längre öppettider på Systembolaget med just begränsande alkoholskador. Givet detta borde samma perspektiv kunna anläggas när det gäller tobaksprodukter, i stället för formuleringen ”minska tobaksbruket”.

Vad motiverar att den dokumenterat skadliga rökningen och det relativt ofarliga snuset genomgående likställs? Det rimliga vore att ha samma mål för tobak och alkohol, nämligen att minska skadorna.

Skillnaden mellan att fokusera på att minska bruket och att minska skadeverkningarna kan tyckas vara en petitess. Men det får stora konsekvenser. Tänk till exempel att Sveriges en miljon snusare bestämde sig för att sluta. Hälften låter bli att bruka någon form av tobak, medan den andra hälften övergår till att röka. Med ett sådant utfall skulle regeringen kunna säga till sig själv att den varit framgångsrik – bruket har ju minskat! Men skadorna kommer högst sannolikt att öka och då frågar sig vän av ordning vad som är syftet med en sådan målsättning.

Siffror från Socialstyrelsen anger att många personer avlider varje år till följd av sjukdomar som uppstått genom rökning, kanske så många som 10-12 000 varje år. Motsvarande siffra för snusare saknas helt hos Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Den vetenskapligt korrekta slutsatsen blir därför att varje person som slutar röka är en hälsovinst, och huruvida den personen istället snusar eller helt upphör med nikotin är en privatmoralisk fråga.

Snus är inte en hälsoprodukt, utan ett njutningsmedel för vuxna. Men i praktiken kan snus vara en livräddare, om det ersätter rökning. Uppskattningsvis 300 000 personer i Sverige snusar i stället för att röka. Hälsovinsterna av detta är enastående.

Folkhälsoprofessorn Daniel Wikler från Harvard besökte i början av februari Sverige och lanserade ett radikalt förslag: Alla rökare bör erbjudas kostnadsfria e-cigaretter. Detta skulle, enligt Wikler, vara en samhällsekonomisk vinst. Det är fullt möjligt att det går att räkna fram det så, men i fallet Sverige finns redan en etablerad tradition av rökfritt nikotin som är folkligt förankrad, så här finns det ingen anledning till avancerade program av det slaget.

Vad som däremot behövs är att politiken lämnar moralen därhän, i stället inriktar sig på effekt och resultat och förmår att se klart och nyktert på det faktum att svenska män har lägst dödlighet i rökrelaterade sjukdomar inom EU. Det är inte tobak i sig som är så skadligt att det krävs en statlig strategi för att minska allt bruk. Det är skadorna vi vill undvika. Och det är alltså fullt möjligt, genom att avstå från att försämra regleringen kring snus.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

 

 

Läs fler kommentarer här.

Senaste inläggen

Nyheter, fakta och åsikter om snus och snusfrågor. Snusforumet följer debatten om snus i Sverige. Ibland leder vi den.

16
Jun

Folkhälsohörnan onsdag 6 juli

Av: Admin

Seminarium om de nya tobaksreglernas konsekvenser för snusnäringens tusentals anställda, handlare och snusare tillsammans med Sofia Fölster, riksdagsledamot för Moderaterna, Kenneth G Forslund, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Per Gudmundson, ledarskribent Svenska Dagbladet och Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen, kl. 10.00 – 11.00.

Dagens folkhälsoprofil Agnes Wold, immunolog och professor i bakteriologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet diskuterar hur vi kan minska den tobaksrelaterade dödligheten kl. 12.00 – 13.00.

Mats Green, riksdagsledamot för Moderaterna och Karin Rågsjö, riksdagsledamot för Vänsterpartiet berättar om hur de ser på framtidens tobakspolitik kl. 14.00 – 15.00.

16
Jun

Folkhälsohörnan tisdag 5 juli

Av: Admin

Seminarium om varför Sverige har Europas lägsta andel rökare tillsammans med Karl Erik Lund, forskningsledare, Statens institutt for rusmiddelforskning, Karl Olov Fagerström, docent och forskare kring tobak och nikotin och Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen, kl. 10.00 – 11.00.

Dagens folkhälsoprofil Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, diskuterar hur vi kan minska den tobaksrelaterade dödligheten kl. 12.00 – 13.00.

Aron Modig, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och Jan Lindholm, riksdagsledamot för Miljöpartiet berättar om hur de ser på framtidens tobakspolitik kl. 14.00 – 15.00.

16
Jun

Folkhälsohörnan måndag 4 juli

Av: Admin

Seminarium om tobaksbeskattning för att främja folkhälsan tillsammans med Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen, Per Hortlund, utredare, HUI Research AB och Erik Ezelius, riksdagsledamot för Socialdemokraterna kl. 10.00 – 11.00.

Dagens folkhälsoprofil Henrik Jakobsson, VD och grundare, Gotlandssnus och Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen, diskuterar hur vi kan minska den tobaksrelaterade dödligheten kl. 12.00 – 13.00.

Eskil Erlandsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet, Kristina Nilsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Henrik Edin, Förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet berättar om hur de ser på framtidens tobakspolitik kl. 14.00 – 15.00.

16
Jun

Välkommen till Folkhälsohörnan i Almedalen!

Av: Admin

Varje dag, året runt, dödar rökningen 32 personer i Sverige. Snus är det vanligaste hjälpmedlet för att sluta röka och därmed den enskilt viktigaste faktorn för en bättre folkhälsa. Vill du delta i kampen mot tobaksrelaterad dödlighet så ses vi i Almedalen på Folkhälsohörnan. 

Seminarier, folkhälsoprofiler och politiska företrädare tar plats i Folkhälsohörnan måndag till onsdag på Kitchen & Tables uteservering på Clarion Hotel Wisby mitt på Donners Plats, med liknande program varje dag:

Klockan 10.00 seminarium
Klockan 12.00 samtal med dagens folkhälsoprofil
Klockan 14.00 utfrågningar av representanter för olika riksdagspartier

Kom gärna förbi, ta del av information och de senaste 20 årens forskning och bilda dig en egen uppfattning. Varmt välkommen till Folkhälsohörnan i Almedalen!

Snusforumets nyhetsbrev

Vi följer allt som sägs om snus

Prenumerera